Resmi Gazete’de bugün (29 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Beykozlu

New member
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI


– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138)

YÖNETMELİK

– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 28/09/2022 tarihindeki ve 10347 Sayılı sonucu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/21 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/22 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/23 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/24 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/25 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/26 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2021/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/27 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2021/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/28 Sayılı sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ
 
Üst