Resmi Gazete’de bugün (28 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Beykozlu

New member
Resmi Gazete’de bugün: 28 Eylül 2022

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK


– Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Nezareti ve Denetimi Hizmetlerine Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/13 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/14 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/15 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/16 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/17 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/18 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/19 Sayılı sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 tarihindeki ve E: 2020/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/20 Sayılı sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerlerirıntılar geliyor…

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN
 
Üst