EYT Meclis’ten süratli geçecek

bencede

New member
Cumhur İttifakı devlette, belediyelerde ve özel dalda 5 milyona yakın çalışanı direkt ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini Meclis Başkanlığı’na sundu. AK Parti Küme Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, teklifin bu hafta Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp gelecek hafta Genel Kurul’da yasalaşacağını ve 2023 yılı için 2 milyon 250 bin çalışanın 1 Mart prestijiyle emeklilik maaşına hak kazanacağını deklare etti. Akbaşoğlu, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 öncesi olup prim günü ve yıl kuralını dolduran her insanın emekli olabileceğini, askerlik üzere mevzuata uygun borçlanmalarla sigorta girişini öne çekenlerin de bu hakkı kazanacağını söylemiş oldu.

AK Parti Küme Başkanvekili Akbaşoğlu, dün Meclis’te yaptığı açıklamada 4 unsurluk teklifle ilgili, “Hızlı bir biçimde bu kanun teklifi geçsin diye ayrıca rastgele bir ekte bulunmaksızın yalnızca EYT hususlarını ihtiva ediyor. EYT’ye has, yalın, sade, uygulanabilirliği sıradan ve en genel biçimde hakları genişletici bir teklif” dedi.

Akbaşoğlu’nun sorulara verdiği cevaplar şöyle:

KİMLERİ KAPSIYOR?

2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılı içerisinde direkt ilgilendiren, yaklaşık 5 milyon çalışanımıza dönük bir düzenleme. Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 olan, bu tarih dahil olmak üzere, yani sigortalılık mühletini 9 Eylül 1999’dan önceye götürebilenler artık yaş koşulundan bağımsız emekli olabilecek.

BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI FARK EDER Mİ?

Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma müddetini, sigortalılık müddetini dolduran herkes, kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan, istisnasız emekli olabilme hakkına sahip. İster Bağ-Kur’lu, ister SSK’lı, ister Emekli Sandığı olsun.

BAŞLANGIÇ BORÇLANMAYLA GERİ ÇEKİLİRSE?

Mevcut mevzuata nazaran sigorta başlangıcını 9 Eylül 1999 öncesine götürebilenler de yararlanacak. Askerlik borçlanması üzere birtakım başlıklar altında yürürlükteki mevzuata göre borçlanma imkânından yararlanacak sigorta başlangıcını 9 Eylül 1999’dan evvel getirebilen herkes de bundan yararlanabilecek. senelera sari olarak 3 sene, 5 sene daha sonra da icabında yaş kaidesi olmaksızın emekli olabilme hakkını kazanacak. Mevcut yürürlükteki mevzuata nazaran hangi düzenleme kelam hususuysa bu geçerli. Biz daraltıcı asla bir düzenleme getirmedik, getirmiyoruz. Genişletici manada bir düzenleme yapıyoruz.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN PRİMİ NE OLACAK?

SGK takviye primini getirmek suretiyle, her bir çalışan için işyerlerine 5 puan takviye sağlanacak. Emekliliği hak edip, emekli olduktan daha sonra birebir işyerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili yaklaşık 500 lira Hazine’miz üstleniyor.

EMEKLİ OLMAK MECBURÎ MU?

375 sayılı KHK’nın süreksiz 23 ve 24. hususu kapsamındaki çalışanlar (taşeronluktan takımlı emekçi statüsüne geçenler) emekliliğe hak kazanıldığı takdirde zarurî olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden bu taşerondan personel takımına geçen bütün çalışanlarımız için ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkânlarını sağlıyoruz. Yüz binlerce insanımızın zarurî emekliliğini ortadan kaldırmış oluyoruz.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI İÇİN ZARURÎ MU?

Bütün bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde vilayet özel yönetimlerinde ve bunlara bağlı şirketlerde taşerondan emekçi takımına geçen bütün çalışanlar kapsam içerisinde ve onlarla ilgili bu mecburî emeklilik kelam konusu olmayacak. Kendi taleplerine bağlı. Emekli olmak isteyen, emekliliği hak edenlerin çalışabilme imkânlarını kendilerine bırakıyoruz.

ÖZEL KESİM İÇİN ZARURÎ MU?

İsteyen emekli olabilecek, isteyen çalışmaya devam edecek. Mukavelenin tarafları olan personel ve patron içinde tercih yapacak olan emekçi kardeşlerimizin kendisidir. Çalışma imkânını elde etmiş bir kişi ister emekli olabilecek isterse çalışmaya devam edebilecek.

MAAŞI NE VAKİT ALACAKLAR?

Teklifin inşallah en geç haftaya salı günü yahut çarşamba günü Genel Kurul’da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik müracaatları ister e-Devlet’ten, ister SGK kurumlarına müracaatla yahut çalışan memursa kendi kurumlarına müracaatla yapılabilecek. Mevcut mevzuata nazaran bir çalışan emeklilik dilekçesiyle müracaat yaptığı tarihten itibaren takip eden aybaşı prestijiyle emekliliğe hak kazanmış olur ve emekli maaşına hak kazanır. İnşallah şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkânları kelam konusu. Hak sahibi olacaklardır, o hususta en ufak bir tasa kelam konusu değildir.

EYT’LİNİN MAAŞ HESABI FARKLI MI?

EYT’lilerin o denli farklı bir statüsü kelam konusu değil. ötürüsıyla daha az maaş alması kelam konusu değil. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında hiç kimse maaş almayacak, üstü olağan ki kendi durumuna, primine, çalışma müddetine nazaran hesaplanacak. Kimi toplumsal medyada geçen “EYT’liler daha az maaş alacak” halindeki bilgiler büsbütün gerçek dışıdır, palavradır, çarpıtmadır, asparagas bir haberdir ve yaklaşımdır.

KIDEM TAZMİNATI DAYANAĞI NASIL VERİLECEK?

Kanun teklifinde kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme yok. Bu mevzuda Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız tarafınca kamuoyuna deklare edilen Kredi Garanti Fonu’nun kullandırılmasında en ufak bir sorun yok. KGF dayanaklı uygun biçimde kredilerle kıdem tazminat direkt personelimizin hesabına yatırılacak.

KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLUR?

Yapılan simülasyon çalışmalarına göre 2 milyon 250 bine yakın insanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. Çalışmaya devam etme yahut emekli olma noktasında kendi isteğinde olduğu için bunun nasıl tezahür edeceğine daima bir arada tanıklık edeceğiz. Yürürlükteki mevzuat epey net: Hangi sistemde, hangi çalışma gün ve prim sayısı geçerliyse bunları dolduracak.
 
Üst