Türkiye’de 4 çalışandan 1’i ‘sessiz istifa’ etti

Beykozlu

New member
Türkiye’de her dört çalışandan biri ‘sessiz istifa’ sürecinde olduğunu söylüyor.

Sessiz istifa kavramı son periyotta dünyada yaygınlaştı.

Kavram, çalışanın işyerinde işin en azını yapması, yapılması gerekenler haricinde hiç bir şey yapmaması ve daha az sorumluluk alması manasına geliyor.

Youthall’un araştırmasına bakılırsa, Türkiye’de de çalışanların yüzde 24’ü şu an sessiz istifa sürecini yaşıyor, yüzde 46,7’si ise bu kavrama yatkın.

Gençlerin yüzde 15’i bu yaklaşıma yatkın değilim derken, ne olduğunu bilmiyorum diyenlerin oranı 14,3’te kaldı.

Çalışanları bu duruma sürükleyen niçinlerin başında “düşük maaş” geliyor.


Yüzde 35 oranında verilen düşük maaş karşılığını, yüzde 21,7 ile iş-özel hayat dengesizliği, yüzde 15 ile iş tarifinin net olmaması, yüzde 14,2 ile meslek yollarının kapalı olması ve yüzde 7,9 ile uzun mesai saatleri takip ediyor.

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 58,1’i çalışma hayatlarında iş-yaşam istikrarını kuramadıklarını belirtirken “Bunu başarabiliyorum” diyenlerin oranı yüzde 41,9 oldu.

Araştırmada, çalışanlara işyerine aidiyet hisleri da soruldu.

Dönemsel olarak hissiyatının değiştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48, kendini ilişkin hissetmeyenlerin oranı yüzde 33,5 iş yerine kendini ilişkin hissedenlerin oranı ise yalnızca yüzde 18,5 olarak kaydedildi.
 
Üst