KOBİ yenilikçi – Haberler

Bakec

New member
KMU-innovativ ile Haberler, Almanya’daki teknolojik ilerlemenin öncüleri olarak özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) destekler. Araştırma projeleri aşağıdaki teknoloji alanlarında finanse edilmektedir: fotonik ve kuantum teknolojileri, sürdürülebilir arazi yönetimi, biyoteknoloji, elektronik, otonom elektrikli sürüş, enerji verimliliği ve iklim koruma, tıbbi teknoloji, ham madde verimliliği, sürdürülebilir su yönetimi, üretim araştırması, sivil güvenlik araştırması , bilgi ve iletişim teknolojileri, insan-makine etkileşimi ve malzeme araştırmaları.
 
Üst