Kırağı ve Kırç arasındaki fark nedir ?

Bakec

Global Mod
Global Mod
Krag ve Krc arasndaki fark nedir?

Krag ve Krc, iki farkl yontem olarak kullanlan ve her ikisinin de koylerin veya kasabalarn yerlesim alanlarnn duzenlenmesi icin kullanlan antik Turk uygulamalardr. Krag ve Krc arasndaki temel farklar, uygulama alanlarnn kullanmdr. Krag, arazinin duzgun bir sekilde paylasm icin bir yontem olarak kullanlrken, Krc, bolunmus arazinin daha verimli kullanm icin kullanlan bir yontemdir.

Kragnn Tanm ve Uygulama Alan

Krag, "yuzolcumu belirsiz, duzensiz ve zorunlu olmayan alanlarn uzerinde, koy veya kasabada her evin ayn paya sahip olmasn saglamak amacyla kullanlan bir uygulama" olarak tanmlanmaktadr. Krag, koylerin veya kasabalarn snrlarn belirlemek, arazinin duzenli bir sekilde paylasmn saglamak ve tarmsal uretimin kolaylastrlmas icin kullanlr. Krag, cogu zaman, her evin ayn paya sahip olmasn saglamak amacyla kullanlan bir yontemdir.

Krcn Tanm ve Uygulama Alan

Krc, "bolunmus arazinin daha verimli bir sekilde kullanlmas amacyla koylerin veya kasabalarn snrlarn belirlemek, arazinin duzenli bir sekilde paylasmn saglamak ve tarmsal uretimin kolaylastrlmas icin kullanlan bir uygulama" olarak tanmlanmaktadr. Krc, cogu zaman, tarmsal uretimin azami verimliliginin saglanmas amacyla kullanlan bir yontemdir. Krc, koy veya kasaba snrlarn belirlemek, mevcut arazinin daha verimli bir sekilde kullanmn saglamak ve tarmsal uretimin kolaylastrlmas icin kullanlan bir uygulamadr.

Krag ve Krc arasndaki Farklar

Krag ve Krc arasndaki temel farklar, uygulama alanlarnn kullanmdr.
 
Üst