Altılı masanın yol haritası muhakkak oldu

Beykozlu

New member
Altılı masa son toplantısını 26 Ocak’ta yaptı. ÂLÂ Parti’nin mesken sahipliği yağptığı 11’inci görüşmede “Ortak Siyasetler Mutabakat Metni”nde muahede sağlandı.

Millet İttifakı’nın 6 genel lider yardımcısının kısımlar halinde açıklayacağı metinde 9 ana başlık var:

– Hukuk, Adalet ve Yargı
– Kamu İdaresi
– Yolsuzlukla Gayret Şeffaflık ve Kontrol
– İktisat Finans ve İstihdam
– Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
– Sektörel Siyasetler
– Eğitim ve Öğretim
– Toplumsal Siyasetler
– Dış Siyaset Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları

75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den çok somut amaç, siyaset ve projeler bulunuyor.

Metinden öne çıkan başlıklar şöyleki:

– Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclisin bilgi edinme ve kontrol yetkilerini engellemeyecek biçimde bir daha tanımlanacak

– Milletlerarası kontratlardan geri çekilme ytesirinin Meclise ilişkin olduğu anayasal teminata alınacak

– Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor

– OHAL mühleti altı aydan iki aya düşürülmesi planlanıyor

– Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülüyor

– Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor

– Siyasi partilerin kapatılmasına ait davaların açılması Meclis müsaadesine bağlanıyor

– Kamu idaresi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor

– Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki şuralar ve ofisler lağvedilerek bakılırsav ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek

– Yolsuzlukla çaba şeffaflık ve kontrol başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları araştırma kurulu kurulması hedefleniyor

– Siyasi etik kanunu çıkartılması ve Mecliste siyasi etik kurulu kurulması planlanıyor

– İktisat, finans ve istihdam başlığı altında; anflasyonun iki yıl ortasında düşük tek haneye kalıcı bir halde indirilmesi öngörülüyor

– Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına ulusal gelirin en az iki katına çıkartılması hedefleniyor

– Merkez Bankasının İstanbuldaki üniteleri tekrar Ankara’ya getirilecek

– İktidar olunması durumunda kur muhafazalı mevduat hesabı açılması durdurulacak mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak

– Çalışanlar üstündeki vergi ve sigorta pirim yükü indirilecek

– Birinci kere konut alımında tapu harcı alınmayacak

– Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek

– Sürücü esnafının 10 yaş üstündeki araçlarını yenilemesinde ÖTV alınmayacak.

BİR daha sonraKİ TOPLANTI 13 ŞUBAT’TA

Altılı masanın bir daha sonraki toplantısı Saadet Partisi Genel Lideri Temel Karamollaoğlu’nun konut sahipliğinde 13 Şubat’ta yapılacak.
 
Üst